Βιομηχανία ζητάει χειριστή φορτωτή για πλήρη απασχόληση.

• Απαραίτητη η προϋπηρεσία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6948200444