Είκοσι ένα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Εξέταση αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» για ονομασία του δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης και καθιέρωση ετήσιου τουρνουά μπάσκετ, προς τιμήν των Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου.
Εισηγητές: κ. Σταύρος Αργειτάκος, κ. Σαράντος Καπετανάκης

2ο Αποδοχή αιτήματος Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” περί εκτέλεσης έργου βελτίωσης παιδικής χαράς πλατείας Καμαρών με δικές του δαπάνες
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω πυρκαγιάς και διάθεση πίστωσης ποσού 586,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά  με έργο «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο Επιχ. Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με υπηρεσία υποστήριξης με τίτλο «Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων και προετοιμασία φακέλου πρότασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall), στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί παραχώρησης χρήσης χώρου για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αμυκλών, από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης"
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

9ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων  του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

11ο Έγκριση της κυκλοφοριακής  μελέτης «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Λυκούργου 68, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Έγκριση της κυκλοφοριακής  μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια διεξαγωγής αγώνα Spartan Race 2018 εντός της πόλης της Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια της εκδήλωσης ‘’Γιορτή Κάστανου στην Άρνα 2018’’»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 3.472,28 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.005 με τίτλο «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ Καμινίων»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 12.016,67 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.003 με τίτλο «Παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά της λιστερίωσης των αιγοπροβάτων του κτηνοτρόφου Κολοβού Δημητρίου του Φωτίου
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Ανάκληση της υπ΄αριθμ.515/2018 ΑΔΣ με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 9.850,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.009 με τίτλο “Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων των υπηρεσιών του Δήμου” για την “Προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλω¬σί¬μων για το Δήμο Σπάρτης έτους 2018”»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 9.850,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.009 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων των υπηρεσιών του Δήμου» για την «Προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων για το Δήμο Σπάρτης έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων - σωματείων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός - συντήρηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σελλασίας»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος