Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, στις 9:15 το βράδυ.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα εξής:

• Έγκριση συνδιοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης την 5η Νοεμβρίου 2018 με την Χορωδία Δημοτικής - Παραδοσιακής Μουσικής του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ν. Λακωνίας «Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ» και τις Χορωδίες: «Λιμπρέτο» του Συλλόγου Ευζήν Σκάλας και «Μουσικό Εργαστήρι Γυθείου». Ψήφιση πίστωσης.

• Έγκριση έκδοσης των πρακτικών της ημερίδας για την Πίττα και το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά.

• Έγκριση συμμετοχής στην νέα έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Ν. Λακωνίας. Ψήφιση πίστωσης.

• Έγκριση προβολής κινηματογραφικών κλασσικών ταινιών σε συνδιοργάνωση με την Κινηματογραφική Λέσχη Σπάρτης «ΡΟΔΟΝ». Ψήφιση πίστωσης.

• Διοργάνωση γιορτής κάστανου στην Τ.Κ Άρνας από τις 26 έως και 28 Οκτωβρίου 2018. Ψήφιση πίστωσης.

• Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

• Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.