Δεκαεπτά θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, στις Καρυές (Δημοτικό Κατάστημα).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Εξέταση αιτήματος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Λακωνίας για ανέγερση Ηρώου Εφέδρων Αξιωματικών

2ο Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Σπάρτης

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΒΑ Τ.Κ ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΥ»

4ο Περί παραχώρησης ή μη χρήσης οικοπέδου της Τ.Κ. Περιβολίων στο Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης (σχετική η αριθ.73/2018 απόφαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου)

5ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς

6ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη, του καταστήματος 4 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης

7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

8ο Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών αρχόμενης από  15/10/2018

9ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος - 13 - της Δημοτικής Αγοράς

10ο Διαγραφή οφειλών

11ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 9.850,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.009 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων των υπηρεσιών του Δήμου» για την «Προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων για το Δήμο Σπάρτης έτους 2018»

12ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 8.308,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο «Προβολή - Δημοσιότητα - ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής δήμου»  για την ψηφιακή τουριστική προβολή Δήμου Σπάρτης

13ο Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο - Ορισμός εκπροσώπων - Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 3.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τον συγκεκριμένο σκοπό - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής

14ο Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη - Ορισμός εκπροσώπων - Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τον συγκεκριμένο σκοπό - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής

15ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 3.750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 70-6672.004 με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυροπροστασίας έτους 2018»

16ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 70-6672.004 με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πυροπροστασίας έτους 2018»

17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»