Η εταιρεία Λακωνικοί Κήποι Α.Ε. αναζητά να προσλάβει άμεσα για τα υποκαταστήματά της στην Λακωνία έναν Υπεύθυνο Λειτουργίας Υποκαταστήματος με έδρα τη Σπάρτη.

Καθήκοντα
• Οργάνωση και έλεγχος όλων των τμημάτων του υποκαταστήματος για να διασφαλίσει τον σωστό τρόπο λειτουργίας αυτού
• Διαχείριση του προσωπικού (επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση)
• Καθοδηγεί την ομάδα του ώστε να δημιουργεί εξαιρετικά ευχαριστημένους πελάτες
• Εμπνέει τους εργαζομένους με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του υποκαταστήματος
• Διασφαλίζει την τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν οριστεί από την εταιρία
• Παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών του καταστήματος
• Έλεγχος παραγωγικότητας και απόδοσης του προσωπικού
• Διαχείριση σχέσεων με τους τοπικούς παράγοντες και τους αγρότες
• Επίβλεψη της οικονομικής διαχείρισης του υποκαταστήματος
• Επίβλεψη της λειτουργίας του υποκαταστήματος 

Επιθυμητά προσόντα:
• Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση.
• Ικανότητα Άριστης Επικοινωνίας και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Άνεση στις Δημόσιες Σχέσεις και Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών.
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση.
• Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
• Διάθεση για διάκριση, προσήλωση στους στόχους.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

Η θέση έχει φυσική τοποθέτηση στη Σπάρτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση account.assist@laconicgardens.gr με κωδικό ΥΚΣ1018