Η Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε., με αντικείμενο δραστηριότητας πυρηνελαιουργείο και παραγωγή στερεών καυσίμων φυτικής βιομάζας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Χημικό Μηχανικό ή Χημικό Πανεπιστήμιου.
 
Αποστολή βιογραφικών: kchatzelissa@gmail.com