Δεκαοκτώ θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία (Ασφαλτόστρωση) Κάμπος Βορδόνιας 3km» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» - Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Μάνδρες-Ντεμίρια 3km» στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» - Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Πελλάνας Γεωργιτσίου 3km» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» - Αποδοχή  χρηματοδότησης -Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» για συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες μνήμης Μόρφου» - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Χορήγηση άδειας στη Δημοτική Σύμβουλο κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

6ο Περί κατανομής ποσού 88.766,65 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Γ’ κατανομή 2018)
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

7ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος   

8ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος   

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2017» αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου μας για το έτος 2018’’
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών και στο τμήμα αυτής που περικλείεται μεταξύ των καθέτων: Διηνεκούς και Άγιδος» 
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Έγκριση βεβαίωσης υπηρεσίας «Εργασία απεγκατάστασης παλαιών και εγκατάστασης των νέων υλικών συντριβανιών» (εντάσσεται στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για συντήρηση συντριβανιών»)
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Περί εγκρίσεως της αριθ. 47/20-09-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί αλλαγής χρήσης χρηματοδότησης»
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

14ο Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας, απολύμανσης χώρων μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Περί τροποποίησης της αριθ. 465/19-09-2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 4.836,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6611.007 με τίτλο «Έντυπο πληροφοριακό υλικό 2018» για την προμήθεια τουριστικού εντύπου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Αποδοχή αιτήματος  του κ. Μιχαλόπουλου Ηλία του Παναγιώτη για εκτέλεση έργου  στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Τρύπης Δ.Ε. Μυστρά  Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Έγκριση συνδιοργάνωσης διημερίδας από το Δήμο Σπάρτης και το  ΦΟΔΣΑ στις 24 και 25 Οκτωβρίου με θέμα Διαχείριση απορριμμάτων.
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Σταύρος Αργειτάκος