Δεκαεννέα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Σελλασίας. 

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας προτεραιότητας «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» - Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018.
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με εργασίες  αποκατάστασης καθαρισμού - συντήρησης αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σελλασίας.
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» - Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2018
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια-πυροπροστασία
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με προμήθεια υλικών για συντήρηση αντλιοστασίων δικτύων άρδευσης
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της  υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της  υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβές κτηνιάτρων’’
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος 

10ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 293,07 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.002 με τίτλο «Ηλεκτροδότηση δημοτικών κτιρίων-κοινοχρήστων χώρων-οδών-αντλιοστασίων και πλατειών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια του ‘’Σπάρταθλον’’ 2018, εντός της πόλης της Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 3.080,16 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6442.004 με τίτλο «Οργάνωση εκδηλώσεων - ημερίδων» για τη «Διοργάνωση επιμορφωτικής διημερίδας με τίτλο “Sparta Tourism Experience”»
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός οδών – τουαλετών και λοιπών χώρων  εμποροπανήγυρης »
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «Κατασκευή παραπηγμάτων και ηλεκτροφωτισμό»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ για την πράξη «6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Τοποθέτηση περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2017»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος