Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στην Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει καμαριέρες.

Επιθυμητά προσόντα
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση Αγγλικών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2732066300
E-mail: hr@kinsternahotel.gr