Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «Λακωνία» ενδιαφέρεται, για κάλυψη των αναγκών του, να προσλάβει πτυχιούχο Χημικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα:

Υποχρεωτικά προσόντα
1. Πτυχίο Χημικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής.
2. Γνώση Η/Υ (πιστοποιημένη), τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL (windows, office, word, excel κλπ).
3. Ξένη Γλώσσα: γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο FIRST CERTIFICATE (LOWER).
4. Για τους άρρενες υποχρεωτική συμπλήρωση των Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.           
 
Επιθυμητά προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος
2. Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο CERTIFICATE OF PROFICIENCY
3. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
4. Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπόψη.
 
Πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Δ.Σ. και των Διευθυντών της Οργάνωσης.

Η πρόσληψη για την πλήρωση της θέσης θα γίνει επίσης με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των ΑΣΟ που ισχύει σήμερα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου στο γραφείο του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» (4ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100) ή και ηλεκτρονικά στο e-mail του Συνεταιρισμού logistirio@lakoniacoop.gr έως Παρασκευή  15 Ιουνίου 2018.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2731044780 και 2731044781 και στο e-mail: logistirio@lakoniacoop.gr.