Αγγλικά Τόμπρου - Εγγύηση για σίγουρη επιτυχία!

08/09/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΤΟΜΠΡΟΥ σε Σπάρτη και Σκάλα η επιτυχία θεωρείται δεδομένη!

Για το 2017 τα ποσοστά επιτυχίας ήταν καθολικά, με 94 μαθητές να αποκτούν το πτυχίο της επιλογής τους.

Και φέτος πραγματοποιείται ταχύρυθμη προετοιμασία για όλα τα πτυχία!
• LOWER ECCE/FCE/CELC
• PROFICIENCY ECPE/CPE/CELP
• TOEIC
• IELTS
• ΤΙΕ
• MΕΤ
• LRN

Δεν έχουμε τυχαία τη φήμη ότι είμαστε οι καλύτεροι!

• Διδασκαλία σε διαδραστικό πίνακα
• Δωρεάν σημειώσεις Γραμματικής - Προφορικών - Εκθέσεων - Λεξιλογίου ανάλογα με το επίπεδο της τάξης
• Τα προφορικά και η έκθεση αρχίζουν από τη Β΄ τάξη με μικρές παραγράφους ή περιλήψεις
• Από την D Senior ξεκινάει η προετοιμασία για LOWER με προφορικά και έκθεση που γφράφεται λέξη προς λέξη στο Φροντιστήριο και όχι στο σπίτι
• Η πείρα μας καθώς και η αποτελεσματικότητά μας με 8μηνη προετοιμασία ECPE (Michigan University) αποτελούν εχέγγυο της σίγουρης επιτυχίας σας
• IELTS - Για φοιτητές που ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό


ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΠΡΟΥ

Σπάρτη: Βρασίδου 108, τηλ. 2731021246

Σκάλα: Ελλήνων Ομογενών, τηλ. 2735400251

Κιν. 6941552275Δείτεπερισσότερα