Ζητούνται πλοηγοί για το λιμάνι Γυθείου

11/08/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Το Λιμεναρχείο Γυθείου γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του πως πρόκειται να προβεί στην έκδοση απόφασης για την ανάθεση σε προσοντούχους ναυτικούς της πλοήγησης υπόχρεων πλοίων στο λιμένα Γυθείου, εάν και εφόσον ζητηθεί από τους πλοιάρχους των καταπλεόντων, αποπλεόντων ή μεθορμιζομένων πλοίων.

Τα απαιτούμενα από την Υπηρεσία προσόντα των ενδιαφερομένων υποψηφίων πλοηγών είναι τα κάτωθι:
α. Να είναι προσοντούχοι Πλοίαρχοι Α΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.
β. Να είναι γνώστες της περιοχής του λιμένα Γυθείου και της ευρύτερης αυτού θαλάσσιας περιοχής.

Η αμοιβή των πλοηγών στους οποίους θα ανατεθεί η πλοήγηση των πλοίων θα καθορισθεί με προς έκδοση απόφαση της Υπηρεσίας.

Σχετικές αιτήσεις υποψηφίων μετά των σχετικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας δύναται να κατατίθενται έως και την 31-8-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο Γραφείο Κατάπλου - Απόπλου Πλοίων της Υπηρεσίας μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καλούν στο τηλέφωνο 27330-22262.

Δείτεπερισσότερα