4 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. στη Λακωνία για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες

10/08/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 87780/7.8.2017 (ΑΔΑ:ΨΠΔΩ465ΧΙ8-4ΥΛ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ποσού των 4.000.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών που είχαν προκληθεί στην Λακωνία από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα εξέφρασε την ικανοποίηση της για την έγκριση των παραπάνω χρημάτων που αφορούν σε καθαρισμούς χειμάρρων, μισθώσεις μηχανημάτων, αντιπλημμυρικά έργα, ενίσχυση προχωμάτων και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων καθώς και σε αποκατάσταση συντήρησης οδών κατά τμήματα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι με συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίστηκε το παραπάνω ποσό που θα αποκαταστήσει μεγάλο τμήμα των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες του 2016 κυρίως στην περιοχή της Σκάλας.

Δείτεπερισσότερα