Πανηγύρι Μυστρά, άδειες λαϊκής αγοράς κ.ά. στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

14/07/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Δεκαπέντε θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Μυστρά

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο:  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης»

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου

4ο Χορήγηση - ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς

5ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας για την πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής  χαράς στην Τ.Κ. Καρυών της Δ.Ε. Καρυών του Δήμου Σπάρτης.

6ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας «Συντήρηση συντριβανιών»

7ο Αποδοχή αιτήματος της εταιρείας ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε σχετικά με υπογειοποίηση του δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μυστρά

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την συνδιοργάνωση της συναυλίας Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ

9ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Φιλοξενία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ»

10ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «βράβευση αριστούχων μαθητών»

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημόσιων συμβάσεων (γενικών υπηρεσιών -  προμηθειών) του Ν. 4412/16, αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης του Δήμου Σπάρτης, για το έτος 2017

12ο Εξέταση αιτήσεων των ΑΡΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, και  ΒΑΧΑΒΙΩΛΟ ΜΙΧΑΗΛ για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων

13ο Προσωρινή παραλαβή της εργασίας με τίτλο: «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»

14ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»

15ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας «Καθαρισμός υδραυλάκων»

Δείτεπερισσότερα