Οδηγίες για τις εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

19/06/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Οδηγίες  εγγραφής

Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, ή ο ίδιος ο μαθητής αν είναι ενήλικας:
α. Υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.
β. Προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης
Από Δευτέρα 19-6-2017 έως και Παρασκευή 23-6-2017, οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. e-epal.minedu.gov.gr ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. στην οποία δηλώνουν Τάξη, Τομέα ή Ειδικότητα και έως τρία ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η ηλεκτρονική δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Ειδικά για φέτος, οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν οι ίδιοι στην ηλεκτρονική εφαρμογή την προτίμηση που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες, εφόσον πρόκειται για δήλωση προτίμησης στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν αδυναμία ως προς την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


1ο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης

Δείτεπερισσότερα