Οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών: Εμβολιασμός ή... περικοπές στις οικονομικές ενισχύσεις

15/12/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας σε εφαρμογή του υπ’αριθμ.3925/139367/13.12.2016 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει τα παρακάτω:

1. Οι βοοτρόφοι υποχρεούται να εμβολιάσουν τα βοοειδή που έχουν στην κατοχή τους μέχρι τις 31.12.2016 που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του πρώτου εμβολιασμού στην χώρα μας.

2. Όπως σας έχουμε ενημερώσει τηλεφωνικά και εγγράφως ο εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από ιδιώτες κτηνιάτρους που θα επιλέξει κάθε παραγωγός είτε από κτηνιάτρους της υπηρεσίας μας κατόπιν συνεννόησης. Το εμβόλιο παρέχεται δωρεάν από την υπηρεσία για όλους τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Λακωνίας.

3. Ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση της νόσου.

4. Οι κωδικοί των εκμεταλλεύσεων των κτηνοτρόφων που δεν θα εμβολιάσουν σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, θα αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος θα προβαίνει στην περικοπή του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 20%.

5. Αιτήματα των κτηνοτρόφων για εξαίρεση τους από τον εμβολιασμό για λόγους που αφορούν ανωτέρα βία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 
Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας 2731363300-303-302-305
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων 2732022264
Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας 2735022271                                                                                                                                          


Η Πρ/νη της Δ/νσης
Β.Θεοχαρακου

Δείτεπερισσότερα