Αξιοποιήστε την ευκαιρία για την επιχείρησή σας στο ΚΕΚ Διάσταση στη Σπάρτη

13/12/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά σημαντική η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρέχει η επιδοτούμενη δράση Voucher 29-64, η οποία αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση, στην πιστοποίηση και στην τοποθέτηση ανέργων για υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Εάν έχετε επιχείρηση με αντικείμενο απασχόλησης στους κλάδους: Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία, αξιοποιήστε την ευκαιρία για την επιχείρηση σας και απασχολήστε ωφελούμενους της δράσης για πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 500 ωρών, η ημερήσια διάρκεια της είναι έξι (6) ώρες συνεχούς ωραρίου και μπορεί να καλύψει διάστημα μέχρι και  πέντε (5) μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2731089182 ή επισκεφτείτε τα γραφεία μας Ευαγγελιστρίας 52-54, Σπάρτη. 


ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

https://lh3.googleusercontent.com/LCnpLb-S6yGciXXxHAeLkaobsIFBxGvpIVukKI0Kcv4Kn0D2BsO8sppG7Ikydf5Y5ZrR_qUTLYtKJE-LKe7gU7a6AZk9gK-fsn2QgKMgUCQH09-iqTYMFRmUFzU-FNe-1gnaki70bC49afJ1TWpVnEkYr2JbKKy5MavjdaBRRQZZadX3k0Dt4H1P3GWzuzRDfh6DxQ3obpsY2_stD1mLhtkIBrV7hYDWBvehl0znewf6BMgVN2E_fZ7kDukZckncbpH_3xKkzkWbLZuv-cG6ME5aS3ltyvzoGsns6z3bAZ5c4ZTEwawkY8EBjcxvjGMrf_3lUAgNCX9WW-5U39wuwrAOYqZC5VDYmq0ChZ9V9JF28gy4Htf0wY7ahnjloC8Kbw8WhM5OMhp4S2KEry6EX21mBPJ082rHOwB8s_NBXSDwXbV4wqCosA1Bt4CTkeHEQAWerOXwxkOimo5q0m0McYja1Fx_Tx4iznls8NwwvI9n_sw7M-NCwytJC1CXPLNY7zklvrbHkf_PhOEY7k8eEMW21TtS27ssSK47UEUY0cnXf6c7aY6I9ejRUUdXkoQw565a9lRweerSYmjfNn0kT4eKcepxgVpLOQ1is3nlCkmw73SAGXkkPMnKEjudCGvWjaP_ya6eY1ETmuKNW0HxctSGtR_UFZ4w6qDe32pyWAg=w625-h521-no

https://lh3.googleusercontent.com/nt8guO-bwUVbSp8I-mc3013Y-x6td7WhW5ceENfCBtmZVl5J6oDQuQ97Urr0R8xYmjRIkUz8x-YJf24zVFEpVWWgQ27vj9KNQ8fr-mWP6LjYCY6qbQ2R9IdZeDGGEiFP3tp4-oJNxNQqbRN0_3SYcKDVsduOrSMVOINyBAzpHU6jixEeBdJBE5KFY2Ak1f4xuAT1wX4JZksKI8l7gvBnzNMxim3AMXit5I4ewXM_lUlh02AXYVqfMQjg3-60GA3H7Y3jVgQL7k4AI-ApjRIz6JKMhFfJ6do9O0AteE6sM89YbCYCad53uVfPqgukt3tFM2FMKXbVXulTTDYNgbKhxAhfNI3Odx6wiPcNEC0W72_9Yj6Eu93KQJ7xw3vCZUOrylg7_LBYtIaQzq3ojDRiMS_GUTOWgkqxlWhCDI4vOy3WwBm6NbzWky3H374b0AYsu6GrWDyC4-PUV2gZYaLoUddkCROQcZotryrzm9pq92qhKAbZybV5pPsJ2lydP3ODgVEgkWLBd0d1SWlKHjdFOUsF3UD5IHflTWTGxHGwQoq8zgikwm5OikISB4W1z2kwkUiELKk9CDW-nCXMT184SegXMrL3zLyoPIrcwAL9dS8HjS1WFd0oHUjwIvlgaPso0FCNL9k4rRao0s8TBY9_pyDiT0jclJGHngGDcUZksgA=w625-h521-no


Δείτεπερισσότερα