Μειώνονται τα διόδια για Σπάρτη - Καλαμάτα - Αθήνα

02/12/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Τιμαριθμική αναπροσαρμογή διοδίων στον αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα/Σπάρτη»

Με βάση τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου 2016 προς Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 (ώρα 00:00 της 1/1/2017), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2017.

Από την προαναφερθείσα τιμαριθμική αναπροσαρμογή προκύπτουν μειώσεις τιμών (5 ή 10 λεπτών) σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στους παρακάτω πίνακες. Οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) δεν επηρεάζονται και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2016:

https://lh3.googleusercontent.com/oz3wzAKQns3rEYr9rq2MkDKewRJkri3pYMNEaEvMs_t8AzJpN0dhEhFyEO7v5BubUR2lFCt-FDfTDrLAmpsa1tEQAcWqcHqaCLLJSqKhPOAutkEVSl9q9pOqDTYdtWdXQHyBXWjl1-siNdRVdkOWFDbeS3pfCgMul_0mDts2usZP9aEr9S_t2Ztuu6VVWFiY1yte654Ori5cq22NnuR8f38BLhF-IRHgk8RgJCRXpKSY_OffLD_xiSlzJF4MgKpMC__hGSLTs8SQ2Xf7G0F3Ie6VeH-Lw1i3iv4A9lv5wigqWcr8rMKXPKgwysqOLhhObjgCtEhmAStaL4in3P9pJDpk_Kfmb9btYs96SQSwmMcd80dGaJrICb-n5iA30aJtJ5GftVgZC_UB4n9PnMHVVaHcvG4cabxIfZp4dnbtx2u_PO8FiqPYoQCUj26lJT1xlDqx_nXSffsEnpRVgYUYkfaBTxLORQJ2W26fotfP1yDTkAXR9CmiJSXQAimr6AW0bMQ7Qa5v9AZBBqxhbyhB2w3vE7ncQbE7SwLUjQNxTwrqa2LGEDFYTjqgNcllrdegRiOgC7UoKzlUnluG7RWg_viPYHuaItnXWxcwpyBxOmDsueusbA=w660-h400-no

https://lh3.googleusercontent.com/5_Rr7Ywu4zDkn_9SyxTrd0Z_omh8IwnoBlvPME3P6Sd2udi1etxDSlgSLxgULONkE0XvgZlTOL5s5SmYnzihWja8DqQ0kmIIg_UoFeUBi1-XVJOon0KMeDCIVY-LL8zpMcGFgBTyUQuH1vttsyeDN6Qj7qvhzaxQGNX7MJKkhimlHlhryNbHpq06JqnSsKlVzxcZUcorsJx_17EYCmarKLv2ovhlN0SPx7sNkOAVXKXOwrvrbQLivoqD8lekGMlKIlys0UGaAuwIOUlWcPX6Ikuw7JtrxjoAG1b4TZk1cVY8dVbS57YEdgPHzZlPw6J3RS6zyEgaJgCl-belcCCY2zrCJJJD9uM7eJuY9bUWg6EcL7A8srUUAXWjk0qr4IjV_a4Lm3VnwzOrVRLp9gHNIFrLkkw9K_fQ1JI2FodH0I5w2CEUItqgbWuG8C68L0aWMVcv32YrS4kpvKjAqW6ko7uKkBo8lWayq_RWQQWJU2ufmAkr2VkhzPIFLCYPHHmFBu7wt9ofc9UgczztS6_1Tj70o1r-1ySSNtZucM0yVpuUpXTJkEU5QC4wEm-aLp2Sn9jFGjFaBndL3Noqgr2YU_5ZXOk7gIykHnpRWwOKwdrvW-WdbA=w660-h400-no

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε

Δείτεπερισσότερα