Εγγραφές στο νεοσύστατο «Αγροτικό Σύλλογο Νοτιοανατολικής Λακωνίας»

28/11/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Πρωτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση ιδρύθηκε στο νομό μας, με την επωνυμία «Αγροτικός Συλλογος Νοτιοανατολικής Λακωνίας». Ο Αγροτικός Σύλλογος έχει σαν περιφέρειά του τη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας.

Γενικός σκοπός του συλλόγου είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και των αγροτών ευρύτερα.

Ο Σύλλογος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1361/1983, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4015/2011 και εκπροσωπεί επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής του επικράτειας.

Για εγγραφές απευθυνθείτε:

Δημοτική Ενότητα Μολάων
Μπουντούνης Θεόδωρος, 6974458243
Καρούνης Μιχαήλ, 6944629686
Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, 6974665093

Δημοτική Ενότητα Βοιών
Μπατσάκης Παναγιώτης, 6972607340

Δημοτική Ενότητα Ασωπού
Βλαχάκης Δημήτριος, 6945383948

Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας
Γεώργας Βασίλειος, 6948839661
Φάββας Κυριάκος, 6945000787

Δείτεπερισσότερα