Έως 7/12 οι ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2016

28/11/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας ενημερώνει τους παραγωγούς του Νομού μας και της Νήσου Κυθήρων ότι σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 24-11-2016, μετά την υποβληθείσα τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1 καθώς και η έννοια του «επιλέξιμου βοσκοτόπου» για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με τα νέα δεδομένα τόσο ως προς τους όρους επιλεξιμότητας σε επίπεδο αιτήσεων στήριξης (ένταξης) καθώς και ως προς το ποσό ένταξης στο Μέτρου 13 - Εξισωτική Αποζημίωση.

Ως εκ τούτου έχουν αναρτηθεί νέοι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων) στα γραφεία μας καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http://www.opekepe.gr) και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών με τη χρήση των αριθμών ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων δύναται να υποβληθεί προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, ως ακολούθως:
1. Οι προσφυγές υποβάλλονται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 07.12.2016.

2. Στην προσφυγή του ο γεωργός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας

Δείτεπερισσότερα