ΟΑΕΕ Σπάρτης: Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης

06/09/2016

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Ο ΟΑΕΕ παρέχει διευκρινίσεις για την αξιολόγηση αντιμετώπιση ρύθμισης ν.4321/15 (ρυθ 100 δόσεων) που έχουν διακοπεί λόγω μη πληρωμής εισφορών ή δόσεων ενώ ο ασφαλισμένος - οφειλέτης έχει ενεργήσει εμπρόθεσμα για την καταβολή και δεν έχει την άμεση ευθύνη για την μη ολοκλήρωση της πληρωμής.
 
Οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ υποβάλλοντας  αίτημα που θα συνοδεύεται από δικαιολογητικά - παραστατικά  που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια - καταβολής.

Οι υπηρεσίες θα διερευνούν και θα αξιολογούν την πρόθεση εμπρόθεσμης καταβολής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα συνεχίζεται η ρύθμιση καταβάλλοντας στο σύνολο τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί.

Σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται  με «νέα  ρύθμιση» η προσπάθεια αυτή για «έμμεση αναβίωση» της ρύθμισης ν.4321/15

Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία οι ασφαλισμένοι του Ν. Λακωνίας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ΟΑΕΕ Σπαρτης και στα τηλ. 2731026809, 2731026208


ΟΑΕΕ
ΤΜΗΜΑ  ΣΠΑΡΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΝΟΤΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Δείτεπερισσότερα